Zábradlí 

 

 

 

Zábradlí je základním prvkem ochrany lidí před pádem do hloubky nebo před vstupem do nebezpečného či zakázaného prostoru. Zřizuje se jako trvalá součást budov, mostů, komunikací a veřejně přístupných míst, plavidel a strojů, nebo jako dočasná ochrana zejména při stavebních pracích. Schodišťové zábradlí zajišťuje bezpečnost pohybu uživatelů na schodištích nebo rampách.

Vzhledem k mimořádnému významu pro bezpečnost a ochranu zdraví jsou pro zábradlí předepsány normové požadavky. Ty se liší podle umístění a účelu, pro který je zábradlí zřizováno.

 

Inetriérové od: 3 673 Kč

Exteriérové od: 4 303 Kč

 

 

Zábradlí - ozdobné

 

Interiérové od: 3 890 Kč

Exteriérové od: 4 520 Kč